Jury

 

Andrzej Lewandowski

Starter, Sędzia Rund
Commissaire de Départ
J-5

 Marek Kosicki

Sędzia Starter, kierowca
Commissaire de Départ
J-3

 Zbigniew Ruzik

Sędzia Rund
Commissaire
J-5

 Mirosław Winiarski

Chronometr
Chronométrage
J-4

 Mieczysław Puzowski

Sędzia Koniec Wyścigu II
Commissaire fin de la Course II
J-10

 Marcin Bieniek

Sędzia Koniec Wyścigu I
Commissaire fin de la Course I
J-11

 Mirosław Krasnowiecki

Łącznik prasowy, kierowca
Commissaire
Intermédiaire Presse
J-2

Krzysztof Dymek
Sędzia Łącznik
Commissaire Intermédiaire
J-6