start - Pruszków meta - Warszawa

9:00 Zbiórka kolumny reklamowej (Rassemblement de la caravane publicitaire):
Pruszków, ul. Andrzeja.
9:00 - 11:10 Biuro Wyścigu Start: akredytacja lokalnych mediów, informacja (Permanence Départ:
l’accréditation de médias locaux, I’information): Pruszków, ul. Andrzeja., miasteczko
VIP, punkt podpisywania listy startowej (VIP Area et signature feuille de départ).
tel: +48 695 150 396
10:00 Przyjazd pojazdów ekip (BUS) na zbiórkę (L’arrivée d’autocars d’équipes sur le
ressemblement): Pruszków, ul. Andrzeja.
10:15 Zbiórka ekip do prezentacji (Rassemblement d’équipes pour la présentation):
Pruszków, ul. Andrzeja.
10:40 Wyjazd BUS ekip z miejsca zbiórki (Le départ d’autocars d’équipes du ressemblement):
Pruszków, ul. Andrzeja.
10:50 Start kolumny reklamowej (Départ de la caravane publicitaire): Pruszków, ul. Andrzeja.
11:00   Uroczyste otwarcie wyścigu (Ouverture officielle): Pruszków, ul. Andrzeja.
11:15   Start pojazdów jadących przed kolumną wyścigu (Départ des véhicules avant les
cyclistes).
11:20 Start honorowy (Départ officiel): Pruszków, ul. Andrzeja.
11:25 Start ostry, 1,5 km od miejsca zbiórki (Départ réel à 1,5 km du lieu de rassemblement):
Pruszków, Al. Wojska Polskiego
11:40 Wjazd kolumny reklamowej na rundę (Entrée de la carovane publicitaire sur le circuit):
Warszawa, ul. Belwederska.
12:10 - 12:15 Wjazd kolarzy na rundę (Entrée des coureurs sur le circuit sur le circuit):
Warszawa, ul. Belwederska.
13:45 Przyjazd kolarzy na metę (Arrivée des coureurs): Warszawa, Plac Trzech Krzyży.
13:47   Dekoracja zawodników (Cérémonie protocolaire).
    Biuro Wyścigu Meta (Permanence arrivée: l'accréditation de médias locaux, I'information):
Warszawa, Pl. Trzech Krzyży, godz. 9:00 - 14:00, tel + 48 601 390 076