start - Zakopane meta - Zakopane

Orientacyjny czas przejazdu
Km do metyKm od startuMiejscowość 45 km/h43.5 km/h42 km/h41 km/hKolumna reklamowa 
201,5 0 Zakopane Start ostry

13:58 13:58 13:58 13:58 13:20
200,8 0,7 Rondo w ul. Strzelców Podhaleńs.
13:58 13:58 13:59 13:59

194 7,5 Skrz. na Murzasichle
14:08 14:08 14:08 14:08

184,1 17,4 Wierch Poroniec DW 960
14:21 14:22 14:22 14:23

182,1 19,4 Górska Premia I Kat – TAURON Głodówka 14:23 14:24 14:25 14:26

178,5 23 Rondo w DW961 Bukowina Tatrz.
14:28 14:29 14:30 14:31

176,8 24,7 Stasiakówka
14:30 14:32 14:33 14:34

173,9 27,6 Poronin
14:34 14:36 14:37 14:38

169,8 31,7 Zakopane
14:40 14:41 14:43 14:44

168,6 32,9 Zakopane Droga do Olczy
14:41 14:43 14:45 14:46

164,5 37 Górska Premia II Kat – TAURON droga do Olczy 14:47 14:49 14:50 14:52

163,8 37,7 Rondo w ul. Chaubińskiego
14:48 14:50 14:51 14:53

161,2 40,3 Linia Mety Poczatek II okrazenia
14:51 14:53 14:55 14:56 14:20
160,5 41 Rondo w ul. Strzelców Podhaleńs.
14:52 14:54 14:56 14:58

153,7 47,8 Skrz. na Murzasichle
15:01 15:03 15:06 15:07

143,8 57,7 Wierch Poroniec DW 960
15:14 15:17 15:20 15:22

141,8 59,7 Górska Premia I Kat – TAURON Głodówka
15:17 15:20 15:23 15:25

138,2 63,3 Rondo w DW961 Bukowina Tatrz.
15:22 15:25 15:28 15:30

136,5 65 Stasiakówka
15:24 15:27 15:30 15:33

133,6 67,9 Poronin
15:28 15:31 15:35 15:37

129,5 72 Zakopane
15:34 15:37 15:40 15:43

128,3 73,2 Zakopane Droga do Olczy
15:35 15:38 15:42 15:45

124,2 77,3 Górska Premia II Kat – TAURON droga do Olczy 15:41 15:44 15:48 15:51

123,5 78 Rondo w ul. Chaubińskiego
15:42 15:45 15:49 15:52

120,9 80,6 Linia Mety Początek III okraczenia
15:45 15:49 15:53 15:55

120,2 81,3 Rondo w ul. Strzelców Podhaleńs.
15:46 15:50 15:54 15:56

113,4 88,1 skrz. na Murzasichle
15:55 15:59 16:03 16:06

104,4 97,1 BUFET POCZATEK 16:07 16:11 16:16 16:20

103,5 98 Wierch Poroniec DW 960
16:08 16:13 16:18 16:21

101,5 100 Górska Premia I Kat - TAURON Głodówka 16:11 16:15 16:20 16:24

101,4 100,1 BUFET KONIEC 16:11 16:16 16:21 16:24

97,9 103,6 Rondo w DW961 Bukowina Tatrz.
16:16 16:20 16:26 16:29

96,2 105,3 Stasiakówka
16:18 16:23 16:28 16:32

93,3 108,2 Poronin
16:22 16:27 16:32 16:36

89,2 112,3 Zakopane
16:27 16:32 16:38 16:42

88 113,5 Zakopane Droga do Olczy
16:29 16:34 16:40 16:44

83,9 117,6 Górska Premia II Kat - TAURON droga do Olczy 16:34 16:40 16:46 16:50

83,2 118,3 Rondo w ul. Chaubińskiego
16:35 16:41 16:47 16:51

80,6 120,9 Linia Mety Poczatek IV okrazenia
16:39 16:44 16:50 16:54

79,9 121,6 Rondo w ul. Strzelców Podhaleńs.
16:40 16:45 16:51 16:55

73,1 128,4 Skrz. na Murzasichle
16:49 16:55 17:01 17:05

63,2 138,3 Wierch Poroniec DW 960
17:02 17:08 17:15 17:20

61,2 140,3 Górska Premia I Kat - TAURON Głodówka 17:05 17:11 17:18 17:23

57,6 143,9 Rondo w DW961 Bukowina Tatrz.
17:09 17:16 17:23 17:28

55,9 145,6 Stasiakówka
17:12 17:18 17:26 17:31

53 148,5 Poronin
17:16 17:22 17:30 17:35

48,9 152,6 Zakopane
17:21 17:28 17:36 17:41

47,7 153,8 Zakopane Droga do Olczy
17:23 17:30 17:37 17:43

43,6 157,9 Górska Premia II Kat - TAURON droga do Olczy 17:28 17:35 17:43 17:49

42,9 158,6 Rondo w ul. Chaubińskiego
17:29 17:36 17:44 17:50

40,3 161,2 Linia Mety Poczatek V okrazenia
17:32 17:40 17:48 17:53

39,6 161,9 Rondo w ul. Strzelców Podhaleńs.
17:33 17:41 17:49 17:54

32,8 168,7 Skrz. na Murzasichle
17:42 17:50 17:59 18:04

22,9 178,6 Wierch Poroniec DW 960
17:56 18:04 18:13 18:19

20,9 180,6 Górska Premia I Kat - TAURON Głodówka 17:58 18:07 18:16 18:22

17,3 184,2 Rondo w DW961 Bukowina Tatrz.
18:03 18:12 18:21 18:27

15,6 185,9 Stasiakówka
18:05 18:14 18:23 18:30

9,9 191,6 Lotna Premia FIAT Poronin

18:13 18:22 18:31 18:38

8,6 192,9 Zakopane
18:15 18:24 18:33 18:40

7,4 194,1 Zakopane Droga do Olczy
18:16 18:25 18:35 18:42

3,3 198,2 Górska Premia II Kat - TAURON droga do Olczy 18:22 18:31 18:41 18:48

2,6 198,9 Rondo w ul. Chaubińskiego
18:23 18:32 18:42 18:49

0 201,5 META V ETAPU ZAKOPANE

18:26 18:35 18:45 18:52