start - Zakopane meta - Zakopane

11:55 Zbiórka kolumny reklamowej (Rassemblement de la caravane publicitaire):
Zakopane ul. Krupówki.
11:55 - 13:35  Biuro Wyścigu Start: akredytacja lokalnych mediów, informacja (Permanence départ:
l’accréditation de médias locaux, I’information): Zakopane ul. Krupówki. miasteczko
VIP; podpisywanie listy startowej (VIP Area et signature feuille de départ),
tel: +48 695 150 396 
12:20  Przyjazd pojazdów ekip na zbiórkę (L’arrivée d’autocars d’équipes sur le ressemblement):
Zakopane– PARKING - STOP BUS od razu na docelowym parkingu przy
al. 3 Maja (Le parking au départ aménagé à cet effet pour let bus des équipes et
le méme qu'à l'arrivée donc ils y resterant). 
12:50  Zbiórka ekip do prezentacji (Rassemblement): Zakopane ul. Krupówki. 
13:20  Start kolumny reklamowej (Départ de la caravane publicitaire):
Zakopane ul. Krupówki. Przejazd 1 runda wyścigu. 
13:50    Start pojazdów jadących przed kolumną wyścigu (Départ des véhicules avant les
cyclistes). 
13:55  Start honorowy (Départ official): Zakopane ul. Krupówki. 
13:58  Start ostry, 0,9 km od miejsca zbiórki (Départ réel à 0,9 km du lieu de rassemblement):
Zakopane ul. Zamoyskiego za skrzyżowaniem z Sabały w kier Kuźnic 
18:45  Przyjazd kolarzy na metę (Arrivée des coureurs): Zakopane ul. Piłsudskiego 
18:47    Dekoracja zawodników (Cérémonie protocolaire). 

 

  Biuro Wyścigu Meta (Permanence l'arrivée): miasteczko VIP przy mecie (VIP area près de la ligne
d'arrivée), godz. 13:00 - 19:00, tel: +48 601 390 076, Zakopane, ul. Piłsudskiego
    Start etapu Zakopane - Zakopane będzie zadedykowany Pietro Ferrero, właścicielowi firmy Ferrero - od 5 lat sponsora wspomagającego Tour de Pologne, a od 4 lat sponsora tytularnego Nutella Mini Tour de Pologne. Pietro Ferrero odszedł przedwcześnie 18 kwietnia 2011 r.