start - Kraków meta - Kraków

Orientacyjny czas przejazdu
Km do metyKm od startuMiejscowość 45 km/h43.5 km/h42 km/h41 km/hKolumna reklamowa 
128 0 Kraków Start Ostry

15:49 15:49 15:49 15:49

126,5 1,5 Ul. Piastowska
15:51 15:51 15:51 15:51

124,1 3,9 Pocz I okrążenia
15:54 15:54 15:54 15:54

123,3 4,7 Most Dębnicki
15:55 15:55 15:55 15:55

121 7 Rondo Matecznego
15:58 15:58 15:59 15:59

119,6 8,4 TUNEL pod Rondem Grunwaldzkim
16:00 16:00 16:01 16:01

118,7 9,3 Ul.Zwierzyniecka
16:01 16:01 16:02 16:02

118 10 KOSTKA!!! Ul. Grodzka /PAVÉE!!!
16:02 16:02 16:03 16:03

117,4 10,6 RYNEK Starego Miasta
16:03 16:03 16:04 16:04

116,3 11,7 Ul.Krupnicza
16:04 16:05 16:05 16:06

116 12 Al.Mickiewicz p.zakaz
16:05 16:05 16:06 16:06

114,1 13,9 Ul.Piastowska
16:07 16:08 16:08 16:09

111,7 16,3 Pocz II okrążenia
16:10 16:11 16:12 16:12

108,6 19,4 Rondo Matecznego
16:14 16:15 16:16 16:17

105,6 22,4 KOSTKA!!! Ul. Grodzka /PAVÉE!!!
16:18 16:19 16:21 16:21

105 23 RYNEK Starego Miasta
16:19 16:20 16:21 16:22

103,3 24,7 Al. 3 Maja
16:21 16:23 16:24 16:25

99,3 28,7 Pocz III okrążenia
16:27 16:28 16:30 16:31

96,2 31,8 Rondo Matecznego
16:31 16:32 16:34 16:35

93,2 34,8 KOSTKA!!! Ul. Grodzka /PAVÉE!!!
16:35 16:37 16:38 16:39

92,6 35,4 RYNEK Starego Miasta
16:36 16:37 16:39 16:40

90,9 37,1 Al. 3 Maja
16:38 16:40 16:42 16:43

86,9 41,1 Pocz IV okrążenia
16:43 16:45 16:47 16:49

83,8 44,2 Rondo Matecznego
16:47 16:49 16:52 16:53

80,8 47,2 KOSTKA!!! Ul. Grodzka /PAVÉE!!!
16:51 16:54 16:56 16:58

80,2 47,8 RYNEK Starego Miasta
16:52 16:54 16:57 16:58

78,5 49,5 Al. 3 Maja
16:55 16:57 16:59 17:01

74,5 53,5 Pocz V okrążenia
17:00 17:02 17:05 17:07

71,4 56,6 Rondo Matecznego
17:04 17:07 17:09 17:11

68,4 59,6 KOSTKA!!! Ul. Grodzka /PAVÉE!!!
17:08 17:11 17:14 17:16

67,8 60,2 RYNEK Starego Miasta
17:09 17:12 17:15 17:17

66,1 61,9 Al. 3 Maja
17:11 17:14 17:17 17:19

62,1 65,9 Pocz VI okrążenia
17:16 17:19 17:23 17:25

59 69 Rondo Matecznego
17:21 17:24 17:27 17:29

56 72 KOSTKA!!! Ul. Grodzka /PAVÉE!!!
17:25 17:28 17:31 17:34

55,4 72,6 RYNEK Starego Miasta
17:25 17:29 17:32 17:35

53,7 74,3 Al. 3 Maja
17:28 17:31 17:35 17:37

49,7 78,3 Pocz VII okrążenia
17:33 17:37 17:40 17:43

49,5 78,5 Bufet Początek 17:33 17:37 17:41 17:43

46,5 81,5 Bufet Koniec 17:37 17:41 17:45 17:48

46,5 81,5 Rondo Matecznego
17:37 17:41 17:45 17:48

43,6 84,4 KOSTKA!!! Ul. Grodzka /PAVÉE!!!
17:41 17:45 17:49 17:52

41,3 86,7 Al. 3 Maja
17:44 17:48 17:52 17:55

37,3 90,7 Pocz VIII okrążenia
17:49 17:54 17:58 18:01

34,2 93,8 Rondo Matecznego
17:54 17:58 18:03 18:06

31,2 96,8 KOSTKA!!! Ul. Grodzka /PAVÉE!!!
17:58 18:02 18:07 18:10

30,6 97,4 RYNEK Starego Miasta
17:58 18:03 18:08 18:11

30,4 97,6 Lotna Premia FIAT Rynek

17:59 18:03 18:08 18:11

28,9 99,1 Al. 3 Maja
18:01 18:05 18:10 18:14

24,9 103,1 Pocz IX okrążenia
18:06 18:11 18:16 18:19

21,8 106,2 Rondo Matecznego
18:10 18:15 18:20 18:24

18,8 109,2 KOSTKA!!! Ul. Grodzka /PAVÉE!!!
18:14 18:19 18:25 18:28

18,2 109,8 RYNEK Starego Miasta
18:15 18:20 18:25 18:29

16,5 111,5 Al. 3 Maja
18:17 18:22 18:28 18:32

12,5 115,5 Pocz X okrążenia
18:23 18:28 18:34 18:38

9,4 118,6 Rondo Matecznego
18:27 18:32 18:38 18:42

6,6 121,4 KOSTKA!!! Ul. Grodzka /PAVÉE!!!
18:30 18:36 18:42 18:46

6,4 121,6 RYNEK Starego Miasta
18:31 18:36 18:42 18:46

4 124 Al. 3 Maja
18:34 18:40 18:46 18:50

0 128 META VII ETAPU KRAKÓW

18:39 18:45 18:51 18:56