start - Kraków meta - Kraków

13:00 Zbiórka kolumny reklamowej (Rassemblement de la caravane publicitaire sur le
parking): Kraków, Al. 3 Maja na deptaku. STOP 
13:00 – 15:30  Biuro Wyścigu Start: akredytacja lokalnych mediów, informacja (Permanence Départ:
l’accréditation de médias locaux, I’information): Kraków, Rynek, miasteczko VIP;
punkt podpisywania listy startowej, tel: +48 695 150 396 
14:00  Przyjazd pojazdów ekip na zbiórkę STOP BUS -PARKING od razu docelowy przy
stadionie Wisły ul . Reymonta (L’arrivée d’autocars d’équipes sur le ressemblement
Parking rue Reymonta, le parking au départ e la méme qu'à l'arrivée donc ils y resterant) 
14:10    Przyjazd kolarzy i wozów na start homorowy (L’arrivée des coreurs e des véhicules
d’équipes sur le ressemblement): Kraków, ul. Grodzka i Rynek. 
14:40  Zbiórka ekip na prezentację (Rassemblement): Kraków, Rynek 
15:35    Start pojazdów jadących przed kolumną wyścigu (Départ des véhicules avant les
cyclistes). 
15:40  Start honorowy (Départ officiel): Kraków, Rynek 
15:49  Start ostry, 1,7 km od miejsca zbiórki (Départ réel à 1,7 km du lieu de
rassemblement): Kraków, al.3 Maja 
18:45  Przyjazd kolarzy na metę (Arrivée des coureurs): Kraków, Al. Focha 
18:47    Dekoracja zawodników (Cérémonie protocolaire). 
    Biuro Wyścigu Meta (Permanence d'arrivée): Kraków, Al. Focha, przy mecie (al. Focha près de la
ligne d'arrivée), godz.13:00 - 19:00, tel: +48 601 390 076